produkty

Plazmowa obróbka powierzchni

overview

Najważniejsze obszary zastosowania plazmy to:

  • Czyszczenie
  • Aktywacja
  • Powlekanie

Czyszczenie powierzchni

Energia plazmy (UV) bardzo skutecznie rozbija strukturę substancji organicznych na powierzchni materiału. Dodatkowo, w urządzeniu z komorą próżniową zastosować można otoczenie tlenowe, które pod wpływem plazmy reaguje z zanieczyszczeniami organicznymi, tworząc wodę i dwutlenek węgla, stale wypompowywane na zewnątrz. Dzięki temu możliwe jest dokładne czyszczenie bez kontaktu fizycznego (kluczowe dla wrażliwych elementów). Eliminuje w skali nano naturalne i techniczne oleje, smary, redukując nawet 6-krotnie więcej zanieczyszczeń w porównaniu do tradycyjnych metod czyszczenia na mokro (włącznie z czyszczeniem rozpuszczalnikami). Dzięki temu możliwe jest ograniczenie bądź nawet wyeliminowanie środków chemicznych

Aktywowanie powierzchni

Aktywowanie powierzchni materiału to podniesienie jego energii powierzchniowej.

Aby przyczepność farby, kleju czy innej cieczy do podłoża była zadowalająca, energia powierzchniowa materiału musi być wyższa od napięcia powierzchniowego wykorzystywanego płynu.

Problem ten występuje szczególnie często, gdy mamy do czynienia z takimi materiałami, jak tworzywa sztuczne, ale również w przypadku szkła, metalu, ceramiki.

I między innymi właśnie w tym celu - by zwiększyć energię powierzchniową - używa się technologii plazmowej, dzięki której powierzchnia materiału pozostaje aktywna od kilku minut do nawet kilku miesięcy (w zależności od materiału).

Powlekanie powierzchni

Powlekanie plazmowe polega na nanoszeniu cienkiej (w skali nano) warstwy polimeru na całą powierzchnię przedmiotu umieszczonego w plaźmie. Proces powlekania plazmowego zajmuje tylko kilka minut. Wytworzona powłoka ma zazwyczaj mniej niż setną część grubości ludzkiego włosa. Jest bezbarwna, bezwonna i nie wpływa w żaden sposób na wygląd ani dotyk materiału. Jest to również powłoka trwała, związana z powierzchnią materiału w skali atomowej.

Powlekanie jest jedną z najbardziej ekscytujących dziedzin technologii plazmowej, oferując ogromny potencjał do poprawy funkcji i wartości materiału dla szerokiego zakresu zastosowań. Dostarcza dwie główne możliwe właściwości powierzchni: całkowicie odpychającą ciecz (np. wodę/olej) lub wręcz przeciwnie: w pełni zwilżalną.

JAK DZIAŁA POWLEKANIE PLAZMOWE

Ciekłe monomery wprowadza się wraz z gazem do komory próżniowej. Monomery to małe cząsteczki, które w odpowiednich warunkach łączą się ze sobą, tworząc polimery. Działanie plazmy umożliwia stworzenie takich odpowiednich warunków na powierzchni materiału, aby łączenie mogło nastąpić szybko i sprawnie. Stosuje się różne monomery, w zależności od tego, czy powierzchnia ma być trwale hydrofobowa czy hydrofilowa.